0 – 3 Ay

  0
  261

  0 – 3 Ay

  Motor Gelişimi

  • Yeni doğan bebek karnından tutularak havada tutulduğunda başı öne düşer,
  • Beşikten kaldırıldığında baş desteklenmezse gevşek kalır ve düşer,
  • Yüzükoyun bırakıldığında başını sağa ya da sola çevirebilir,
  • Kol ve bacaklarında ani hareketler ve duruş değişiklikleri gösterir,
  • Oturur konuma geçirilmeye çalışıldığında başı belirgin bir biçimde geride kalır,
  • Avuçlarında ve elinin tamamında yakalama refleksleri görülür,
  • 1.ayında çenesini yerden ve yataktan kaldırabilir,
  • 2.ayında yakınındaki nesnelere uzanır,
  • Kollarını simetrik olarak sallayabilir,
  • Başı çok az geride kalır ya da hiç kalmaz,
  • Yüzükoyun konumda önkollarından destek alarak başını ve üst göğsünü iyice yukarı kaldırabilir,

  Algısal Gelişimi

  • Yeni doğan bebek görme alanı içindeki parlak cisimleri fark edebilir,
  • Yeni doğan bebek anne sesini diğer seslerden ayırt edebilir,
  • Yeni doğan bebek sese tepki verir ve başını sesin geldiği yöne çevirebilir,
  • Yeni doğan bebek dört basit tadı(tatlı, ekşi, acı, tuzlu) algılayabilir,
  • 1-2 haftalık bebek annesinin ten kokusunu diğer kokulardan ayırabilir,
  • 3.haftadan itibaren meme emerken annesinin yüzünü incelemeye başlar,
  • 2.ayında annesinin yüzünü diğer yüzlerden ayırabilir,
  • Yavaş hareket eden bir nesneyi takip eder,
  • 2.ayın sonunda sadece annesinin memesini emer,
  • 3.ayında objenin nerede olduğu ile değil ne olduğu ile ilgilenir,
  • Çevresine bakabilmek için başını amaçlı olarak çevirir,
  • Yüzü önünde kendi elleri ve parmaklarıyla oynar,
  • Kendisiyle konuşulduğunda bazen de yalnızken zevkle kendi kendine sesler çıkarır,
  • Sesin kaynağını aramak için başını sağa sola hareket ettirebilir,

  Dil Gelişimi

  • Yeni doğan bebek ağlarken, kısa ve derin soluklar alırken konuşmanın temelini oluşturur,
  • Ağlama sırasında seslerin çıkarılması için gerekli çene ve dil hareketlerini tekrarlayarak ses ve solunum düzenleme becerisi kazanır,
  • 2.ayın sonundan itibaren daha az ağlamaya başlar,
  • Rahat ve hoşnut durumlarında kumru gibi sesler çıkarır,

  Sosyal Gelişimi

  • Yeni doğan bebeğin yüz ifadesi belirsiz ve anlamsızdır,
  • 5-6 haftalıkken sosyal gülümseme ve tepki biçimindeki sesli ifadeleri gelişir,
  • 3. aya doğru tanıdık durumlara tepki vermeye başlar. Yemek, banyo, vb. gibi faaliyetlere ilişkin hazırlıkları fark eder ve tepki verir,