12 – 18 Ay

  0
  299

  12 – 18 Ay

  Motor Gelişimi

  • Güvenli bir biçimde yürür; güvenle adım atmaya başlayıp durabilir,
  • Dikkatle koşar ancak önüne bir engel çıktığında engeli aşamaz,
  • Yürürken büyük bir bebeğini ya da ayısını taşıyabilir,
  • Yetişkin sandalyesine çıkıp oturabilir,
  • Destekle merdivenlerden inebilir,

  Algısal Gelişimi

  • Kendisine gösterildiğinde üç küpü üst üste koyup kule yapabilir,
  • Birkaç sayfayı birden çevirir,
  • Kolay anlaşılır resimli kitapları inceler,
  • Kalemi ortadan veya ucundan avucu ile tutar,
  • Tek elini daha sık kullanmaya başlar,
  • 3m uzaklıkta yuvarlanan toplarını izler ve geri getirmek için peşinden gider,
  • Oyun oynarken yüksek sesle ve anlaşılmaz bir biçimde kendi kendine konuşur,
  • Erişmeye çalıştığı nesneleri parmağıyla gösterip yüksek tonda ısrarlı seslerle ister,
  • Çocuk şarkılarına eşlik etmeye çalışır,
  • Basit emirlere uyar söz dinler,

  Dil Gelişimi

  • Basit sorular sormaya başlar. Örn. ‘nereye gitti’,
  • Basit zamirleri kullanmaya başlar,
  • Konuşurken sırasını beklemeyi öğrenmiştir,
  • Sözcüklerin tam söylenişinde bazı hatalar yapar, ‘tren’ yerine ‘tyen’ gibi
  • Anladığı sözcük sayısı kullandığı sözcük sayısından daha fazladır,
  • Yaklaşık 30 sözcüğü düzenli olarak kullanabilir,

  Sosyal Gelişimi

  • Kaşığını tutar ve yemeğini dökmeden ağzına götürür,
  • Bardağı iki eliyle kavrar üstüne veya çevresine dökmeden içebilir,
  • Ayakkabılarını,çoraplarını ve şapkasını çıkarabilir ancak giyemez,
  • Tuvalet ihtiyacını huzursuzluğuyla ya da sesli anlatımlarla önceden haber vermeye başlar,
  • Oyuncaklarını artık ağzına götürmez,
  • Oyun sırasında veya kızdığında oyuncaklarını yere atar,
  • Basit günlük etkinlikleri taklit eder. Örn. bebeğine yemek yedirmek gibi,
  • Küçük nesneleri kutuya koyup çıkarabilir,
  • Başta annesi olmak üzere tanıdık kişilere duygusal olarak bağlanmıştır,

  Grafik Gelişimi

  • 18 aylık bebek tek eliyle ya da iki eliyle karalamalar yapmaya başlamıştır,
  • Kağıda büyük ve küçük noktalar koyabilir,