Salı, Ocak 25, 2022
Ana SayfaGenelKadın Vücudu ve Adet Görme

Kadın Vücudu ve Adet Görme

Kadın Vücudu ve Adet Görme

Koruyucu Tıbbi Hizmetler Koruyucu Tıbbi hizmetler: Aile planlaması, seksüel alışkanlıklar, zührevi hastalıklar, sigara alkol uyuşturucu kullanımı, diyet ve fiziksel egzersizleri’de içeren sağlıkla ilgili çok çeşitli davranışlar ve riskleri için tarama ve danışmanlık hizmetlerini kapsar.

Menstrüel Siklus (Adet Düzeni) Regulasyonu: Kadınların tıbbi yardım için başvuru nedenlerinin en önde gelenlerinden biri menstrüasyon (adet) bozukluğudur. Tanı veya tedavi amaçlı planlar formüle etmek yararlı olmakla birlikte her bir menstrüel kanama anormalliğini direkt olarak belirli bir nedenle bağlayabilmek mümkün değildir.

Aile Planlaması: Her kadının bir veya iki çocuk sahibi olması beklendiğinden üreme yıllarının çoğunluğu gebeliği engellemeye çalışmakla geçer. üremenin etkin kontrolü bir kadının çocuk doğurma dışındaki bireysel amaçlarına ulaşması için şarttır. Başlıca Kontrasptif yöntemleri Koitus interruptus (geri çekme) Laktasyon (emzirme- fizyolojik) Periyodik yoksunluk Kondomlar Spermistler Diyafram / kapak Kiat380A Progestasert Oral kontraseptifler DMPA İmplantlar Vazektomi (erkek kordonlarının bağlanması Postkoital hormonlar Tubal ligasyon (tüplerin bağlanması).

Cinsellik Ve Cinsel Fonksiyon Düzeni: Cinsellik ve cinsel fonksiyon kadının sağlıklı ve iyi durumda olmasını sağlayan bir bütünün parçasıdır. Toplumda cinsel kaygılar ve cinsel fonksiyon bozuklukları sıktır. Son günlerde yapılan bir kısım araştırmanın sonucuna göre, cinsel problemleri olan kadınların oranı yaklaşık %60 ‘dır kadınların üçte birisinde sekse ilgi azalmış, %20’si seksin haz vermediğinden bahsetmekte, %15’inde ağrılı birleşme %50’ye varan kısımda uyarılma güçlüğü olmakta ve %25’evaran kadın orgazm olamıyor.Cinsel yanıt siklusu: kadındaki cinsel yanıt siklusu fizyolojik (hormonal, vasküler, müsküler ve ürolojik), psikolojik ve çevresel faktörlerin karmaşık etkileıimi sonucu oluıur.cinsel yanıt siklusunun ilk fazı istektir. Bunu takiben dört adet faz izler bunlar uyanış,plato fazı ve orgazm fazı ve en son aşama olan resolüsyen fazı ile biter.

Seksüel Ağrı Hastalıkları: Vajnismus, penis, parmak, tampon veya spekulumla vajinaya girilmeye çalışıldığında vajinanın dış 1/3’ünü çevreleyen perineal kasların tekrarlayıcı veya kalıcı istemsiz kontraksiyonudur. (kasılması) Disparon:Disparon i “zor çiftleşme” vajinusmus yokluğunda cinsel ilişkiden önce, ilişki sırasında veya sonra oluşan genital ağrıdır. Kadınların yaklaşık 2/3’ünü hayatları boyunca etkiledikleri tahmin edilmektedir. menopozda hormon replasman tedavisi amacıyla çeşitli hormon tedavisi alan hanımlarda kanama oluşabilir. Ancak herzaman madalyonun arkasından bakmak gerekir.

Menopozda hormon: Replasman tedavisi amacıyla çeşitli hormon tedavisi alan hanımlarda kanama oluşabilir. Ancak her zaman madalyonun arkasından bakmak gerekir.

Menopoz Sonrası Kanama Nedenleri: Bu dönem genel olarak kırklı yaşların ortası ile sonu arasında premenopoz olarak başlayan semptomlar pastmenopoz (menepoz sonrası) periyod dönemi ile devam eder. Menepoz ovaryan fonksiyonların kesilmesi sonucu adetlerin daimi olarak kesilmesi şeklinde tarif edilen menopoz bu dönemin en belirli olayı olmasına rağmen hemen önceki yıllar ve sonraki dekadların daha büyük klinik önemi vardır. Menopozal geçiş olarak da bilinen menopoz öncesi hormonal geçiş dönemi olaysız yada belirgin semptomların dönemi olbilir. Bu dönem genel olarak kırklı yaşların ortası ile sonu arasında ya da relatife olarak aki başlayabilir. Menopozal geçiş dönemi ile başlayan semptomlar pastrenipozal peryod dönemde de devam eder. Başlıca Değişiklikler  Çocuk doğurma kapasitesi kaybı gençliğin kaybı deri değişiklikleri ruhsal durumda ve davranışta değişiklikler düzensiz kanama kanamanın kesilmesi kas ve kemik ağrıları (osteoporoz) sıcak basmak uyku bozuklukları kondroaskler hastalıkları.

Uterin Kitleler: Uterin leiomyomlar: myoma veya fibroid olarak da bilinirler ve beyin uterin tümörlerin en yaygın olanıdır. Doğurganlık yaş grubu kadınların en az %20’sinde görülürler ve yıllık rutin muayenede tesadüfen saptanırlar. Tek olarak görünebilirler ise de, sıklıkla çok sayıdadırlar. Anormal kanamalardan pelvik basıya kadar değişen ve tanı konmasını sağlayan bir semptoma sebep olurlar.

Primer veya sekonder dismenore (ağrılı adet görme): Dismenore adet gören kadınların yaklaşık %50’sini etkileyen sık rastlanan jinekolojik hastalıktır. Primer dismenore pelvik patoloji olmaksızın görülen ağrıdır, buna karşın sekonder dismenore altta yatan bir patoloji ile birlikte olan ağrılı menstrüasyon’dur.

Ovaryon kitleler (yumurtalık kitleleri): Reprodüktif yıllarda sıkça görülen ovarsan tümörlerin yaklaşık üçte ikisine reprodüktif yıllarda rastlanır. 45 yaş öncesi bir hasta primer over tümörünün maliyn (kötü) olma olasılığı onbeşte birdir.

Erken Gebelik Kaybı ve Ektopik Gebelik (Dış Gebelik): Anormal gebelik eksrautern (utenes dışı) veya intrauterin (uterus için) olabilir. Dış gebelik fertilize ovumun endometriumdan farklı bir dokuda implante olması halinde oluşur. Düşük tehditi 20. gebelik haftasından önce vajinal kanama olması şeklinde tanımlarınır.Tüm gebeliklerin yaklaşık %30-40’ında görülür.Bir dış gebelikten sonra, takip eden gebelikleri ektopik gebelik riski 7-13 kat artar. Bir sonraki gebeliğin normal olma şansı %50-80, tubal gebelik olmas şansı %10-25’dir kalan hastalarda inferti (kısır) olacaklardır.

Meme Hastalıkları ve Tedavisi: Özellikle kanser niteliği taşıyan meme tümörleri çoğu kez asemptomatiktir ve sadece fizik muayene veya mamografi ile saptanabilir. Mamografi ve ultrasonografi meme lezyonlarının erken tanısı için en güvenilir ve yaygın görüntüleme teknikleridir.

İdrar Kaçırma ve Tedavisi: sosyal ve hijyenik bir problem olan ve objektif olarak gösterilebilen üriner inkontinans istem dışı idrar kaçırma olarak tanımlanır. Sorunun sıklığı yaş ile artmakla birlikte, yaşlanmanın normal bir parçası değildir ve önemsiz bir yakınma değildir.

Uterus ve yumurtalık cerrahisi: En sık yapılan cerrahi işlemlerden biri histerektomidir. Histerektomi için en önde gelen endikasyon uterusun leiomyomalarıdır.

İnfertilite (Kısırlık) ve Tedavisi: 1 Yıl hiçbir korunmama olmamasına karşın gebelik olmaması olarak tanımlanmaktadır. Daha önce hiç gebelik oluşmamasışsa primer infertilile (kısırlık) daha önce canlı doğumla sonuçlansın veya sonuçlanmasın en az bir gebelik oluşmuşsa sekonder infertilile kırıslık oalrak sınıflandırılır.

İnfertilite (kısırlık) Nedenleri: Semen anomalileri (erkek faktörü) ovulasyon bozuklukları (yumurtalı problemi) Tubal (tüp) zedelenme, blokas, protubal adezyenler veya endünatriozis (tubal/Peritunyal faktörleri ) sevilal mukus-sperm ilişkisinde bozukluk (servilcal faktörler) uterin anoaliler, immunolojik bozukluklar ve enfeksiyonlar daha az sıklıkla görülebilir.

Kızlık Zarı Nedir? Tamiri (Dikimi) Nasıl Yapılır?: Kızlık zarı tipleri: A) Tipik kızlık zarları: 1)Halka Şeklinde 2)Yarımay Şeklinde 3)Dudak Şeklinde B) Atipik kızlık zarları: 1) Köprülü Şeklinde (İki delikli) 2 ) Çok delikli (kalbur şeklinde) 3) Deliksiz (hymen imperforatus) KIZLIK ZARI TAMİRİ, DİKİMİ (hymeno Plasti) Kızlık zarının tipine ve yırtığının şekline bağlı olarak iki farklı dikim, onarım şekli vardır. En kesin ve yüz güldürücü garantili olanı flep kaldırma yöntemidir (%100) ben bunu tercih ediyorum.

Ağrısız Sezaryen, Normal Doğum: Her ne kadar tüm dünyada dahi; doğumun daha fizyolojik olduğunu kabul etmeye yönelik ise de 1982 yılında cok herhangi bir Tıbbi müdahale yapılmadığında anne ölümü ve sakatlanma olasılığı çok yüksek olduğunu son 20 yıldaki inanılmaz iyiye gidişin tıbbi müdahaleler sonucu geliştiği bir gerçektir. Bilimsel bir gerçek olan;her tıbi müdahale hatta sezaryen bile tıbbi bir doğumdur. Yeter ki doğru cerrah, doğru teknik ve doğru karar verilmiş olsun.

RELATED ARTICLES

Most Popular

Erkeklerde Üreme sistemi

Kordon Kanı Akışı

24 Haftalık Fetus Ultrasonu

Son Yorumlar