Salı, Ocak 25, 2022
Ana SayfaYapışık İkizler (Siyam İkizleri)
Array

Yapışık İkizler (Siyam İkizleri)

Yapışık İkizler (Siyam İkizleri)

Çoğul gebelikler asırlardır insanları büyülemeye devem etmektedir. Oysa ikiz gebeliklerin bir de mutlu sonla noktalanmayan şekli vardır. Bu tür bebekler binlerce yıl insanları korkutmuş, Tanrı’ların gazabının bir şekli olarak nitelendirilmiş ve adeta aforoz edilmişlerdir. Bu bebekler doğanın belki de en acımasız oyununa maruz kalan yapışık ikizlerdir. Zamanla çok Tanrılı dinlerden tek Tanrılı dinlere geçildikce bebekler Tanrının gazabı olmaktan çok hilkat garibesi olarak kabul edilmiş ve uygun yaşa kadar ulaşabilenler sirklerde para karşılığı insanlara seyrilik olarak dahi sunulmuştur. Günümüzde ise yapışık ikizlerin nasıl meydana geldiği anlaşılmakla beraber önlenmesi ve doğum sonrası tedavileri konusunda önemli ilerlemeler kaydedilememiştir.

Yapışık ikizler aslında monozigotik (eş) monoamniyotik, monokoriyonik ikizlerdir. Ancak döllenmiş yumurta organ gelişimi başladıktan sonra bölündüğünden tam bir ayrılma olamamakta ve bebekler bölünmenin evresine göre değişik bölgelerden ve derecede birbirlerine yapışık olarak, hatta bazen bir organı iki bebek paylaşarak gelişmektedirler.

Yapışık ikizler eş ikiz olduklarından her zaman aynı cinstedirler. Kızlarda erkeklere göre 3 misli fazla rastlanır. Yapışık ikizlere 40.000 doğumda bir rastlanır. Ancak canlı doğumlara bakıldığında her 200.000 canlı doğumdan biri bu şekildedir. Etki eden faktörler arasında genetik ve çevresel faktörler suçlanmaktadır, ancak kanıtlanmış bir neden bulunamamıştır.

Bugüne kadar bildirilen yapışık üçüz ya da dördüz vakası yoktur.

Bilinen kayıtlı en eski yapışık ikiz vakalarından birisi Biddenden Maids olarak da tanınan Mary ve Eliza Chulkhurst kardeşlerdir. 1100 yılında İngiltere’de doğan bebekler tam 34 yıl bu şekilde yaşamışlardır.Kalça ve omuzlarından yapışık olan kızlar muhtemelen pygopagus türü yapışık ikizlerdi. Kardeşlerden birinin ölmesi üzerine doktorlar cerrahi olarak gövdeleri ayırmak sureti ile diğer kardeşe yaşama şansı tanımayı umut ederken, o bunu kabul etmemiş, birlikte geldik birlikte gideriz diyerek birkaç saat sonra ölmüştür.

16. yüzyılda yaşayan Fransız Cerrah Ambroise Pare yapışık ikizlerin doğanın kurallarına aykırı olduğunu düşünüyordu ve bu anormal durumu açıklamak için değişik teoriler ortaya atmıştı. O’na göre yapışık ikizler Tanrı’nın kızgınlığını, ?eytanın ele geçirmesini, Tanrı’nın güç gösterme isteğini yansıtıyordu. Yine Pare’e göre kadının gebe iken çok sıkı kıyafetler giymesi, rahminin küçük olması veya uygun olmayan şekilde oturması bu acayip duruma yol açıyordu.

Siyam İkizleri

Chang ve Eng, Siyam’da 1811 yılında doğduklarında göğüslerinin alt kısmından bant şeklinde bir et parçası ile birbirlerine bağlıydılar ve karaciğerleri birleşikti.17 yaşına gelene kadar annelerinin yanında basit bir yaşam sürdüler.1829 yılında Kaptan Coffin’in Amerika seyahati teklifini kabul ettiler ve Siyam Kralından alınan özel izin ile Amerika’ya gittiler. Siyamlı çifte oğlanlar olarak lanse edilen Chang ve Eng, kaptanın menajerliğinde gösterilere katıldılar. Bir ara İngiltere’ye giden ikizler burada soylulara teşhir edildiler ve Kraliyet ailesinden pek çok üye ile tanıştırıldılar. Tüm seyahatleri boyunca her gittikleri yerde durumun anlaşılması ve cerrahi olarak ayrılmaları olasılığı açısından tıbbi deneylere maruz tutuldular. Turneler esnasında, onlara bakan gebelerin benzer bebekler doğuracakları gerekçesi ile Fransa’ya kabul edilmeyince Amerika’ya geri döndüler.

28 yaşına geldiklerinde Kuzey Karolina’da bir çiftlik aldılar ve tarım ile uğraşmaya başladılar.1840 yılında A.B.D. vatandaşlığına geçtiler. 1843 yılında Adelaide Yates ve Sarah Anne isimli iki kız kardeş ile evlendiler. Daha sonraki 31 yıl boyunca tam 21 çocukları oldu. 1850’lerde yeniden gösteri dünyasına dönen ikizlerin sağlığı kötüleşmeye başlayınca 1870 yılında yeniden A.B.D.’ye döndüler.

17 Ocak 1874’de Eng gece yarısı garip bir his ile uyandı ve kardeşi Chang’ın öldüğünü fark etti. Birkaç saat sonra kendisi de öldü. Birkaç hafta sonra gövdeleri Philadelphia’ya getirildi ve otopsi uygulandı. Sonuçta Chang’ın beyin damarlarına giden bir pıhtı nedeni ile öldüğü anlaşıldı. O zamanlar Eng’in neden Chang’ın ölümünden hemen sonra öldüğü anlaşılamadı. Bazı hekimler korkudan hayatını kaybettiğini ileri sürdüler. Oysa bugün Eng’in kanama nedni ile öldüğünü biliyoruz. Eng’in kanı Chang’ın ölü bedeninde göllenerek Eng’in de ölümüne neden olmuştu.

Cahng ve Eng, toplumun yapışık ikizlere ve fiziksel açıdan farklı olan bireylere bakışlarının değişmesini sağladı. İkizler, değişik olan bireylerin de normal hayatlarının, işlerinin ve sağlıklı ailelerinin olabileceğini kanıtladılar. Chang ve Eng terminolojiye “Siyam İkizleri” tabirini kazandırdılar.

Sınıflandırma

Yapışık ikizler yapışıklığın olduğu bölgeye göre adlandırılırlar. Yunanca sabitlenmiş anlamına gelen pagos kelimesinden gelen terminoloji kullanılır.

 • Kalp ya da göbeği kapsamayanlar

  • Craniopagus: Birleşme kafa bölgesindedir. Yapışık ikizlerin %2’sini oluşturur

  • Pygopagus: Enseden olan birleşme (%19 oranında görülür)

 • Orta hat birleşmeleri (her zaman göbeği kapsar)

  • Thoracopagus: Göğüsün üst yarısından olan yapışma. En sık görülen şekildir ve hemen her zaman bir kalbi iki bebek paylaşır.

  • Cephalopagus: Son derece nadir görülür. Gövdenin üst yarısı yapışıktır.

  • Parapagus: Gövdenin alt yarısının yanlarının yapışık olması.

  • Ischopagus: Gövdenin alt yarısının ön kısımlarının yapışık olması

  • Omphalopagus: Gövdenin orta kısımlarının önden yapışık olması

 • Nadir görülen şekiller

  • Parazitik İkizler: İkizlerin gelişimi asimetriktir. Biri büyükken diğeri çok küçüktür ve tamamen büyük olana bağımlıdır.

  • Fetus in fetu: Tam gelişmemiş bir ikiz tekinin gelişmiş olan diğerinin gövdesi içinde bir yerlerde yer almasıdır.

RELATED ARTICLES

Most Popular

Erkeklerde Üreme sistemi

Kordon Kanı Akışı

24 Haftalık Fetus Ultrasonu

Son Yorumlar