Salı, Aralık 7, 2021
spot_img
More

  Latest Posts

  Kordon Kanı Bankacılığı

  Kordon Kanı Bankacılığı

  Son yıllarda doğumları takiben toplanan kordon kanları bu amaçla kurulan bankalarda saklanmaktadır. Gittikçe yaygınlık kazanan bu işlemi ülkemizde de bir kısım yabancı şirketlerin temsilcilerinin yapmaya çalıştıkları bilinmektedir. Konuyu öğrenen aileler de hekimleri sıkıştırmakta ve doğacak bebeklerinin gelecekteki sağlık sorunlarının önemli olanlarından bazılarına karşı koruyucu bir önlem almak istemektedirler. Ancak yasal olarak yurt dışına kan ancak TC Sağlık Bakanlığının izniyle gönderilebilmektedir. Kordon kanı bankacılığı amacıyla bugün için kan göndermekse mümkün olamamaktadır. Kanı yollayan ailelerde aracı olan şirketler de yasalar karşısında suçlu duruma düşmektedir. Ankara’da Ankara Üniversitesi ve Tıp Fakültesi Hematoloji kliniklerinin bünyelerinde kordon kanı bankaları bulunmaktadır. Sağlık Bakanlığı da Ankara’da Hıfzısıhha Enstitüsü içerisinde, tüm ihtiyacı karşılayabilecek kapasitede bir bankanın açılışı çalışmalarını sürdürmektedir.

  Hücreler diğer hücrelere dönüşebilme kapasitesi açısından totipotent, multipotent yada pleuropotent hücreler olarak ayrılmaktadır. Totipotent hücreler her türlü hücreye dönüşebilme kapasitesini taşıyan hücreler olup kök hücreler (stem cell) bu özelliktedir.

  Kordon Kanı Bankacılığı

  Klonlamayla Kök Hücre elde edilmesi;

   

  Kordon Kanı Bankacılığı

  Kök Hücrelerden Diğer Dokuların Elde Edilmesi;

  Kordon Kanı Bankacılığı

  Kök hücreleri İVF laboratuarlarında kolayca zigottan, blastosistin iç hücre yumağından , fetustan yada nükleer transfer yapılan (klonlama) somatik insan hücrelerinden yapılacak hücre kültürlerinden elde edilebilirler. Kordon kanındada çok sayıda toti yada pleuropotent kök hücresi bulunmaktadır. Kordon kanında mevcut çekirdekli hücreler arasında daha az matur T lenfosit bulunur. Bu immünolojik immaturite kök hücreleri verildiğinde oluşacak akut ve kronik GVH reaksiyonlarını da azaltmaktadır. Kordon kanının içindeki kök hücrelerin hemen hazır olması, donör için bir risk taşımaması ve acısız biçimde kolayca alınması, düşük enfeksiyon oranı (% 1-2) ,bebeğin aile öyküsünün bilinmesi gibi nedenlerle bugüne kadar kök hücre elde etmede kullanılan kemik iliği örneklemesine göre önemli avantajlar taşımaktadır. Yine Kordon kanı kök hücreleri daha hızlı prolifere olup, hücre cycle oranları daha yüksektir yani Hematopoezi sağlamada yetişkin kanından daha etkindir. Kemik iliğine göre pek çok hastalıkta yaşam oranı daha yüksek, transplant komplikasyonları düşük, ikizler ve aile üyeleriyle HLA uyumu daha yüksektir. Kordon kanı kök hücreleri transplantasyon öncesi özel işlemler gerektirmez ve transplantasyonda başarı % 80 dir.

  Kordon kesildikten sonra bir iğneyle vene girilip serbest akımla torba doldurulur. Serbest akımla ortalama 70 cc , şırıngayla çekilerek 85 cc kordon kanı elde edilmektedir. Kanın alınması ortalama 5-7 dakika sürmektedir. Term plasentadanda özel tekniklerle alınarak kök hücreler elde edilebilir . Alınan kordon kanı soğukta kordon kanı bankasına taşınır. Gelen kanda sırasıyla 1-Hacim tespiti 2- Çekirdekli hücre sayımı 3- Sterilizasyon 4- Annedeki enfeksiyonların taranması ( ABO/Rh , ALT, Chol, RPR , Antikor taraması , HIV-1/2, HTLV-I/II (Human T-Lymphotropic Virus Tip I & II), HbsAg ,HIV-1 p24, HBC ,HCV, CMV ,NAT-HCV ) 5-Kordon kanı özel tüpler içerisinde yada toplama torbaları içerisinde, sıvı nitrojen içinde dondurularak -196 derecede saklanır. Saklama süresi sonsuzdur

  Kordon kanındaki kök hücrelerle aşağıdaki hastalıkların tedavisi mümkündür;

  • Akut lösemi (Acute Biphenotypic Leukemia,Acute Lymphocytic Leukemia (ALL), Acute Myelogenous Leukemia (AML), Acute Undifferentiated Leukemia )

  • Kronik lösemiler (Chronic Lymphocytic Leukemia (CLL), Chronic Myelogenous Leukemia (CML), Juvenile Chronic Myelogenous Leukemia (JCML) ,Juvenile Myelomonocytic Leukemia (JMML)

  • Myelodisplastik sendromlar (Amyloidosis, Chronic Myelomonocytic Leukemia Refractory Anemia (RA), Refractory Anemia with Excess Blasts, Refractory Anemia with Excess Blasts in Transformation (RAEB-T),Refractory Anemia with Ringed Sideroblasts (RARS))

  • Kök hücre hastalıkları (Aplastic Anemia (şiddetli) ,Konjenital sitopeni ,Dyskeratosis Congenita, Fanconi Anemisi ,Paroksismal Nocturnal Hemoglobinuria (PNH)

  • Myeloproliferatif hastalıklar (Akut Myelofibrosis ,Agnogenic Myeloid Metaplazi (Myelofibrosis), Esansiyel Thrombositemi ,Polisitemia Vera )

  • Lenfoproliferatif hastalıklar ( Hodgkin’s Disease, Non-Hodgkin’s Lymphoma , Prolymphocytic Leukemia )

  • Fagositik hastalıklar (Chediak-Higashi Syndrome , Chronic Granulomatous Hastalık , Neutrophil Actin Deficiency, Reticular Dysgenesis )

  • Konjenital immün sistem hastalıkları (T & B hücre yokluğu SCID , T hücre yokluğu, Normal B hücreleri SCID, Ataxia-Telangiectasia , Bare Lymphocyte Sendromu, Yaygın ,değişken Immun yetmezlik , DiGeorge Sendromu, Kostmann Sendromu , Leukocyte Adhesion eksikliği , Omenn’s Sendromu, ?iddetli kombine Immun yetmezlik (SCID) , Adenosine Deaminase eksikliğiyle giden SCID .Wiskott-Aldrich Sendromu, X-Linked Lenfoproliferatif hastalıklar )

  • Kalıtsal eritrosit bozuklukları ( Beta Thalassemia Major , Blackfan-Diamond Anemia, Pure Red Cell Aplasia, Sickle cell Disease )

  • Histiositik hastalıklar ( Familial Erythrophagocytic Lymphohistiocytosis, hemophagocytosis, Histiocytosis-X , Langerhans’ Cell Histiocytosis )

  • Lipid depo hastalıkları (Adrenoleukodystrophy, Gaucher’s Hastalığı , Hunter’s Sendromu (MPS-II), Hurler’s Sendromu (MPS-IH), Krabbe Hastalığı , Maroteaux-Lamy Sendromu (MPS-VI), Metachromatic Lökodistrofi, Wolman hastalığı ,Morquio Syndrome (MPS-IV), Mucolipidosis II (I-cell Disease), Mucopolysaccharidoses (MPS)

   Niemann-Pick DiseaseSanfilippo Syndrome ,Scheie Syndrome (MPS-IS),Sly Syndrome, Beta-Glucuronidase Deficiency (MPS-VII) )

  • Kalıtsal trombosit bozuklukları (Amegakaryocytosis, Konjenital Thrombositopeni

  • Plazma hücres,i hastalıkları ( Multiple Myeloma, Plasma Cell Leukemia, Waldenstrom’s Macroglobulinemia )

  • Diğer kanserler ( Beyin tümörleri, Meme Kanserleri, Ewing Sarkomu, Neuroblastoma, Over kanserleri, Renal hücreli karsinoma, Küçük hücreli akciğer kanseri ,Testis kanseri )

  • Otoimmün hastalıklar (Evan Sendromu ,Multiple Sclerosis (deneysel), Rheumatoid Arthritis (deneysel) ,Sistemik Lupus Erythematosus (deneysel))

  • Diğer kalıtsal hastalıklar (Cartilage-Hair Hypoplasia,Ceroid Lipofuscinosis , Congenital Erythropoietic Porphyria, Glanzmann Thrombasthenia ,Lesch-Nyhan Syndrome, Osteopetrosis, Tay Sachs Disease )

  • İleride kök hücresi kullanımı ihtimali olanm hastalıklar (Alzheimer’s Disease Diabetes ,Kalp hastalıkları, Karaciğer hastalıkları, Muscular Distrofi ,Parkinson’s Hastalığı, Spinal Kord Yaralanması ve İnme )

  Kordon kanı bankacılığı görüldüğü gibi önümüzdeki yıllarda büyük gelişmelere açık ,Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanlarının doğrudan içinde yer aldığı bir alandır.

  Latest Posts

  spot_imgspot_img

  Don't Miss

  Stay in touch

  To be updated with all the latest news, offers and special announcements.