Ovaryon Tümörleri (Ovaryon – Yumurtalık Kitleleri)

0
305

Ovaryon Tümörleri (Ovaryon – Yumurtalık Kitleleri)

Reprodüktif yıllarda sıkça görülen ovarsan tümörlerin yaklaşık üçte ikisine reprodüktif yıllarda rastlanır 45 yaş öncesi bir hasta primer over tümörünün maliyn(kötü)olma olasılığı onbeşte birdir.