Uterin Tümörleri (Uterin Kitleler – Uterin leiomyomlar)

0
282

Uterin Tümörleri (Uterin Kitleler – Uterin leiomyomlar)

Myoma veya fibroid olarak da bilinirler ve beyin uterin tümörlerin en yaygın olanıdır. Doğurganlık yaş grubu kadınların en az %20’sinde görülürler ve yıllık rutin muayenede tesadüfen saptanırlar.Tek olarak görünebilirler ise de, sıklıkla çok sayıdadırlar. Anormal kanamalardan pelvik basıya kadar değişen ve tanı konmasını sağlayan bir semptoma sebep olurlar.