Uterus ve Yumurtalık Cerrahisi

    0
    288

    Uterus ve Yumurtalık Cerrahisi

    En sık yapılan cerrahi işlemlerden biri histerektomi dir. Histerektomi için en önde gelen endikasyon uterusun leiomyomalarıdır.